A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Zdravstvena nega2023-05-17T12:22:54+02:00

Zdravstvena nega

Svoje vodilo »Blizu ljudem« živimo vsak dan in našim stanovalkam in stanovalcem nudimo celostno zdravstveno nego, profesionalno oskrbo ter raznolike aktivnosti. S tem želimo prispevati h kar najboljši kakovosti življenja, jim ohraniti veselje do življenja in podariti veliko lepih trenutkov.

Individualna zdravstvena nega

Za vsako stanovalko in stanovalca, ki potrebuje zdravstveno nego, pripravimo individualni načrt zdravstvene nege, ki upošteva osebnost, navade in želje posameznika. Naš cilj je, da v največji možni meri ohranimo, po možnosti pa tudi izboljšamo samostojnost in kakovost življenja nam zaupanih stanovalcev. Podobno kot v naših ustanovah onkraj meja, želimo tudi v naše domove uvesti bazalno stimulacijo, trening spomina,  aromaterapijo in druge metode krepitve zdravja.  Storitve zdravstvene nege pa seveda dopolnjujejo tudi druge pomembne storitve, kot so fizioterapija ter delovna terapija.

Kakovost v fokusu

Ustanove znotraj skupine SeneCura so bile večkrat nagrajene za kakovost in inovacije. Imamo posebno službo upravljanja kakovosti, ki skrbi za vpeljavo, razvoj in upoštevanje visokih standardov kakovosti ne le zdravstvene nege, temveč tudi socialne oskrbe ter vseh ostalih storitev. Globalne kompetence in dolgoletne izkušnje na področju zdravstvene nege ter socialne oskrbe zagotavljajo varnost in so v prid ljudem, za katere skrbimo.

Odnosna nega: Vaš osebni negovalni tim

Zaupanje in varnost sta ključna faktorja za kompetentno zdravstveno nego in oskrbo. Želimo ustvariti sistem zdravstvene nege in oskrbe, pri katerem ima vsak stanovalec svojega referenčnega  izvajalca zdravstvene nege, do katerega lahko vzpostavi še posebno zaupanje in bližino. Ob tem želimo, da celotni negovalni tim sodeluje s stanovalcem in svojci, obenem pa se multidisciplinarno povezuje s socialno službo, zdravnikom ter drugimi izvajalci storitev.

Oskrba ljudi z demenco

Po ocenah bo do leta 2050 samo v Sloveniji 90.000 ljudi, obolelih za določeno obliko demence. Oskrba ljudi z demenco torej predstavlja bistveni poudarek pri delovanju socialnih zavodov.

V naših ustanovah stremimo k usposobljenosti kadra za delo s stanovalci z demenco. Mnogo naših sodelavcev je usposobljenih za validacijo®. To je oblika komuniciranja, ki sledi sočutnemu, spoštljivemu odnosu z dezorientiranim, starejšim človekom. Spoštujemo subjektivno doživeto resničnost naših stanovalcev in poskušamo razumeti njihova čustva. S tem nam uspe, da zmanjšamo stres prizadete osebe in spodbujamo ugodno počutje. Z validirano oskrbo se oseba čuti sprejeta v svojem svetu in razumljena.

Fizioterapija

Dejavnost fizioterapije je pomemben del celostne obravnave starostnika v našem domu. Osnovna naloga je pomagati stanovalcem ohranjati, izboljšati ali obnavljati obstoječo funkcionalno sposobnost, preprečevanje in lajšanje bolečin  in ohranjanje sposobnosti gibanja – mobilnosti. Pomembna tema je tudi trening za preprečevanje padcev in s tem tudi pogosto preprečevanje poškodb. Preventiva pred padci je učinkovita in lahko izvedljiva ponudba gibanja in z njo treniramo ravnotežje, moč in vzdržljivost. Že z nekaj vajami lahko bistveno zmanjšamo nevarnost padca.

Fizioterapevt pri svojem delu samostojno izbira  različne metode in tehnike, s katerimi skuša doseči največje možne rezultate in se prilagaja potrebam, interesom in  željam stanovalcev in njihovih svojcev. Fizioterapevtske storitve v naših domovih zajemajo široko paleto različnih metod, kot so individualne terapevtske vaje, terapevtske vaje v skupini, razgibavanja s pomočjo pripomočkov, šolo stoje in hoje, dihalne vaje, elektroterapijo in druge metode.

Paliativna zdravstvena nega

Ljudem, ki so nam zaupani, da zanje skrbimo, želimo ravno v zadnjem obdobju njihovega življenja omogočiti visoko življenjsko kakovost. V SeneCuri smo razvili lastni program paliativne zdravstvene nege, ki ga uvajamo tudi v naš dom.

Cilj tega programa je, da naši stanovalci zadnje obdobje svojega življenja doživijo z občutkom varnosti in notranjega miru, v ljubečem okolju, ki bo omogočalo dostojanstvo in spoštovanje do zadnjega trenutka.

Skip to content